විද්‍යාබාලන්ගේ පැරැණිතම රසිකයාබොලිවුඩ් තරුවක් වන විද්‍යාබාලන්ට රසිකයන් බොහෝ පිරිසක් සිටිති. එහෙත්,විද්‍යාබාලන්ට වයසැතිම රසිකයෙකු සිටින බවද කිව යුතුම කරුණකි. ඔහුගේ වයස අවුරුදු 100ක් වන අතර, මේ බව දැනගන්නට ලැබී ඇත්තේ විද්‍යාට ලැබුණු ආරාධනාවකිනි. ඒ තමන්ගේ 100 වැනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් විද්‍යාබාලන්ට කෙරුණු ආරාධනාවක් නිසාවෙනි.

 

2017-03-16-ent-196