ෂාරුක් ඛාන්ට සැත්කමක්?බොලිවුඩයේ සුපිරි තරුව වන ෂාරුක් ඛාන්ට සැත්කමක් සිදුකර තිබේ. ඒ, චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීමකදී අතට සිදුවූ අනතුරක් හේතුවෙන් බව ඉන්දියානු මාධ්‍ය සඳහන් කර තිබේ. මෙම සැත්කමින් පසුව අමීර් ඛාන් ඔහුගේ සුවදුක් බැලීමට ගොස් ඇති අතර, ඔහු සමග ගත් ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබේ.

2017-03-16-ent-197