ජොලී හොලිවුඩයට සමුදීමට සූදානම්?2017-04-18-ent-14

ඇන්ජලීනා ජොලි පිළිබඳව පසුගිය කාලයේ බොහෝ පුවත් වාර්තා විය. දික්කසාදයෙන් පසුව ඇය හොලිවුඩයට සමුදීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කර සිටියි. මෙයට හේතුව ලෙස සඳහන් වන්නේ ඇයට ක්ෂේත්‍රය සහ හොලිවුඩය පිළිබඳව යම් කිසි කලකිරීමට ලක් වූ බවය.