සිනමා ශාලා 1000ක ප්‍රදර්ශනය වන 'බාහුබලි' 2017-04-18-ent-16

අප්‍රේල් 28 වැනිදා ඉන්දියාවට සමගාමීව ලොවපුරා ප්‍රදර්ශනය කිරිමට නියමිත ‘Baahubali 2: The Conclusion’ චිත්‍රපටය ඉන්දියාවේ පමණක් සිනමා ශාලා 1000ක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිත බව සඳහන් වේ.

ඉන්දීය චිත්‍රපටයක් ඉන්දියාවේ පමණක් සිනමා ශාලා 1000ක ප්‍රදර්ශනය කරන පළමු අවස්ථාව ලෙස මෙය ඉන්දීය සිනමා ඉතිහාසයට එක්වේ.

‘Baahubali 2: The Conclusion’ චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදකයන් පවසන්නේ තම කණ්ඩායම මෙසේ මෙම චිත්‍රපටය සිනමා ශාලා 1000ක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණේ චිත්‍රපටයට ලැබී ඇති අසීමිත ප්‍රේක්ෂක උනන්දුව නිසා බව සඳහන්වේ.

ඉන්දියාවට අමතරව විදෙස් රටවල් රැසක ප්‍රදර්ශනය වන මෙම චිත්‍රපටය දැනට අපේක්ෂා කර ඇති අන්දමට ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 300ක් අවම වශයෙන් උපයාගනු ඇති බවය.

 

2017-04-18-ent-15