සොනක්ෂි, සල්මාන් හමුවක්2017-06-15-ent-100

ඉදිරියේදී නිර්මාණය වීමට නියමිත ‘ඩබාන්ග්‘ චිත්‍රපටයේ තුන්වැන්න සඳහා තෝරා නොගත් සොනක්ෂි සින්හා පසුගිය දිනෙක සුපිරි නළු සල්මාන් ඛාන් හමුවූ පුවතක් වාර්තා වේ. ඒ සල්මාන් ඛාන් පෙනී සිටින ඔහුගේ නවතම චිත්‍රපටය වූ ‘ටියුබ්ලයිට්‘ චිත්‍රපටයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා එක්වෙමින් සිටි මොහොතකය.

‘නචි බලියේ‘ අටවැනි අදියරයේ වැඩසටහනක් සඳහා සල්මාන් ඛාන් මෙසේ සහභාගි වී සිටි අතර, සොනක්ෂි එම වැඩසටහනේ විනිසුරුවරියක් ලෙස කටයුතු කරමින් සිට ඇත.