ෂාරුක්ගේ චිත්‍රපටය සල්මාන්, දීපිකා එක් වෙති2017-10-10-ent-16

මේ දිනවල රූපගත කෙරෙන ෂාරුක්ගේ අලුත්ම චිත්‍රපටය සඳහා ආරාධිත රංගනයෙන් සුපිරි නළු සල්මාන් ඛාන් හා සුරූපී නිළි දිපීකා පදුකෝනි එක්ව ඇති බවට තොරතුරු ලැබෙනවා. ෂාරුක්, සල්මාන්ගේ ‘ටියුබ්ලයිට්’ චිත්‍රපටය සඳහාද ආරාධිත රංගනයෙන් දායක වූ අතර, එය ප්‍රතිඋපකාර වශයෙන් සල්මාන් මෙසේ ෂාරුක් අලුත්ම චිත්‍රපටයට ආරාධිත රංගනයෙන් සම්බන්ධ වූ බව සඳහන් වෙනවා.

ෂාරුක්ගේ අලුත්ම චිත්‍රපටයේ එන ගීතයක් සඳහා කාජල්, ශ්‍රී දේවි, කරිෂ්මා කපූර්, රාණි මුඛර්ජි එක් වූ අතර, ඒ සඳහා දිපීකාට ආරාධනා කළමුත් ඇයට වැඩ අධික නිසාවෙන් ඒ සඳහා එක්වීමට නොහැකිවී තිබුණා. පසුව චිත්‍රපටයේ එන සහාය චරිතයක් සඳහා ඇය ආරාධිතව එක්වීමට මේ වනවිට කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා. සල්මාන් හා දිපීකාට අමතරව ආලියා භාට්ද ෂාරුක්ගේ අලුත්ම චිත්‍රපටයේ ආරාධිත චරිතයක් නිරූපණය කරන බව සඳහන්.