ටිවින්කල් ඛන්නා අසාර්ථකයිලු2017-12-05-ent-28

තමන් විශිෂ්ට නිළියක් වශයෙන් ප්‍රේක්ෂකයාට ළං වීමට අසමත් වූ නිළියක බව ටිව්න්කල් ඛන්නා පවසනවා. ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නළු රාජේෂ් ඛන්නා සහ ඩිම්පල් කපාඩියාගේ දියණිය වන ටිවින්කල් රඟපෑ චිත්‍රපට අතර Baadshah', 'International Khiladi', 'Joru Ka Ghulam'යන චිත්‍රපට බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත්තා.

 

අශාන් පෙරේරා