සනී ලියොන් නිවාඩු අරගෙන2017-12-05-ent-31

සිය දියණිය නිෂා වෙබර් වෙනුවෙන් මාස 21ක කාලයක් කලා කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට ඉන්දීය සිනමා නිළි සනී ලියොන් තීරණය කර තිබෙන බව සඳහන් වෙනවා. සිය දියණිය නිෂා මේ වනවිට පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයට සූදානම් කර තිබෙන බව පවසන සනී ලියොන් ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරි කාලයේදී තමා තරමක් කාර්යබහුල වී තිබෙන බවද පවසා තිබෙනවා.

පසුගිය කාලයේදී බොලිවුඩ් චිත්‍රපටවල ‘අයිටම්’ ගීත සඳහා පමණක් මේ කාර්යබහුලත්ව නිසා තමා සහභාගි වුණ බව පවසන සනී ‘තෙරේ ඉන්තසාර්’ චිත්‍රපටය නිෂා මුණ ගැසෙන්නට පෙර නිර්මාණය කළ චිත්‍රපටයක් බවද වැඩි දුරටත් පැවසූවා. චිත්‍රපටයක ප්‍රධාන චරිතයක් සඳහා දායකවී වැඩ කිරීමට තමාට දිගු කාලයක් වැය කරන්නට සිදුවන නිසා මේ වනවිට සිනමා රංගනයෙන් ඈත්ව සිටීමට තිරණය කළ බවද සඳහන්.

නිල් චිත්‍රපටවලින් ඉවත්ව වසර 6කට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවන සනි ඉන්පසුව දිගින් දිගටම ඉන්දීය වාණිජ චිත්‍රපට සඳහා පමණක් සහභාගි වී තිබෙනවා. මේ වනවිට ඉන්දීය චිත්‍රපට 20කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා සිය දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා.

 

2017-12-05-ent-32