ගෙවුනු වසරේ ඉහළම ආදායමක් දිනාගත් බොලිවුඩ් චිත්‍රපට2018-01-10-ent-64

නිමාව දුටු 2017 වසරේ ඉන්දියාවේ පමණක් ඉහළම ආදායමක් දිනාගත් චිත්‍රපට අතර මුල්තැනට පත්වීමට සල්මාන් හා කත්‍රිනා රංගනයෙන් දායක වූ ‘ටයිගර් සින්දා හේ’ චිත්‍රපටය සමත්ව ඇත. තවමත් ප්‍රදර්ශනය වන මෙම චිත්‍රපටය පසුගියදා ඉන්දියාවේ පමනක් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 300 සීමාව ඉක්මවාලන්නට සමත් විය.

දෙවැනි තැන හිමිව ඇත්තේ ජනප්‍රිය නළුනිළියන් රැසක් රංගනයෙන් දායක වූ රෝහිත් ෂෙට්ටිගේ ‘ගෝල්මාල් අ ගේන්’ චිත්‍රපටයයි. එය ඉන්දියාවේ පමණක් රුපියල් කෝටි 205කි. තුන්වැනි තැන හිමිව ඇත්තේ වරූන්, ජැකලින් හා ටප්සි රංගනයෙන් දායක වූ ‘ජූඩ්වා’ දෙවැනි චිත්‍රපටයයි. එය උපයාගත් මුදල රුපියල් කෝටි 138කි.

සිවුවැනි තැන ෂාරුක් හා මහිරා රංගනයෙන් දායක වූ ‘රේයිස්’ චිත්‍රපටයත්, පස්වැනි තැන ආක්ෂේ හා භූමි රංගනයෙන් දායක වූ ‘ටොයිලට් ඒක් ප්‍රේම් කතා’ චිත්‍රපටයත්, හයවැනි තැන රිතික් හා යමී රංගනයෙන් දායක වූ ‘කාබිල්’ චිත්‍රපටයත්, හත්වැනි තැන සල්මාන් ඛාන් රංගනයෙන් දායක වූ ‘ටියුබ්ලයිට්’ චිත්‍රපටයත්, අටවැනි තැන ආක්ෂේ හා හූමා රංගනයෙන් දායක වූ ‘ජොලි එල්.එල්බී’ චිත්‍රපටයත්, නමවැනි තැන වරූන් හා ආලියා’ රංගනයෙන් දායක වූ ‘බද්‍ර්රිනාත් කී දුල්හානියා’ චිත්‍රපටයත් දසවැනි තැන සම්රාත් හා ප්‍රියා රංගනයෙන් දායක වූ 5පක්රේ රිටන්ස්’ චිත්‍රපටයටත් හිමිවිය.