‘ස්පයිස් ගර්ල්ස්’ නැවතත් කරළියේ?90 දශයෙක් ඉතාමත් ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් වූ ‘ස්පයිස් ගර්ල්ස්’ බොහෝ කාලයක් තම සංගීත කටයුතුවලින් ඉවත්ව සිටියේය. ඔවුන් අවසන් වරට ඉදිරිපත් වූයේ 2012 වසරේ පැවැති ඔලිම්පික් උළෙලේදීය. ඔවුන් නැවතත් කරළියට පැමිණීමට සූදානම් බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කර සිටියි. 

20180207Spice-1 20180207Spice-2