ෆරැල්ට රන්වීර්ගෙන් ආරාධනාවක්2018-03-08-ent-148

ඇමෙරිකානු ගායක සහ ගීත රචක ෆරැල් විලියම්ස්ට බොලිවුඩ් නළු රන්වීර් සිංග් විසින් ආරාධනාවක් කර ඇති බව ඉන්දියානු මාධ්‍ය සඳහන් කර සිටියි. ඒ, ඉන්දියාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති හෝලි උත්සවය සඳහා සහභාගි වීමටය. රන්වීර් සිංග් ඔහුගේ විශේෂ රසිකයෙකු වන අතර, ඒ ආරාධනාව විලියම්ස් විසින් පිළිගෙන ඇති බවද සඳහන් වෙයි.