වැඩිම ගීත අලෙවියක් ඇති ගායකයා වූ එඩී2018-03-08-ent-149

‘ශේප් ඔෆ් යූ’ ගීතය හරහා ලෝකයේම ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ එඩ් ශීරන් පිළිබඳ පුවත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. ඒ, 2017 වසරේ වැඩිම පටිගත කරනු ලැබූ ගී අලෙවියක් ඇති පළමු ගායකයා ඔහු බවටය. ඒ බව සඳහන් කර ඇත්තේ IFPI නම් මණ්ඩලය විසිනි. ඔහුගේ ගීත අතරින් පසුගිය වසරේ ජනප්‍රිය වූ ගීත අතරට කැස්ටල් ‘ඔන් ද හිල්ස්’ සහ ‘පර්ෆෙක්ට්’ ගීතයද නම් කර තිබේ.