ඔස්කා එන්න බැරි වුණු ප්‍රියංකා2018-03-13-ent-24

90 වැනි ඇකඩමි සම්මාන රාත්‍රිය පසුගියදා ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වුණා. මෙම සම්මාන රාත්‍රියට බොලිවුඩ් නිළි ප්‍රියංකා චොප්රාට ආරාධනා ලැබී තිබුණත් ඒ සඳහා ඇය සහභාගී නොවී තිබුණා.

මෙම කාරණාව බොහෝ මාධ්‍ය වලින් කියා සිටියේ ප්‍රියංකා ඔස්කා සම්මාන උලෙලේ රතුපලස මත දැක ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි. නමුත් ප්‍රියංකා තම ඉන්ටර්ග්‍රෑම් ගිණුමේ තමන්ගේ මුහුණ එක අතකින් වසා ඡායාරූපයක් සමග පල කර තිබුණේ, ‘ඔස්කා සඳහා නිර්දේශ වූ මගේ යහළුවන්ට සුභ පතන බවයි. එමෙන්ම මම රෝගාතුරුව සිටියත් ඔස්කා ජයග්‍රාහකයන්ව දැන ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නා බවයි’.