'තුසෙඩ්' කෞතුගාරයට යන 'කාජල්'2018-04-11-ent-88

‘ෆිල්ම් ෆෙයාර්’ සම්මාන රැසක් දිනූ සිනමා නිළි කාජල් මුඛර්ජි එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නගරයේ පිහිටි ‘මැඩම් තුසෙඩ්’ කෞතුගාරයේ ඉටි රුවක් ලෙස නිර්මාණය කරන්නට මේ වනවිට එහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තිරණය කර තිබෙන බව සඳහන් වේ.

ලන්ඩන්හි පිහිටි මෙමෙ ‘මැඩම් තුසෙඩ්’ කෞතුගාරයේ කාජල්ට පෙර අමිතාබ් බච්චන්, ෂාරුක් ඛාන්, අයිශ්වර්යා රායි යන බොලිවුඩ් සිනමා තරුවල පිළිරූ නිර්මාණය වී තිබුණි. වැඩි දුරටත් මෙම තොරතුරු අතර සඳහන් වන්නේ කාජල්ගේ ඉටිරුව මේ වසරේදී සදා නිම කරනු ලබයි.