මාර්වෙල් රසිකයන්ට වෙනුවෙන් උත්සවයක්2018-04-11-ent-162

මාර්වෙල් සමාගම විසින් එළිදක්වනු ලබන චිත්‍රපට සඳහා බොහෝ දෙනෙක් ඇලුම් කරන බව අමුතුවෙන් සඳහන් කළයුතු කාරණාවක් නොවෙයි. ඒ සඳහා ඇලීගැලී සිටින රසිකයන් බොහෝදෙනෙක් සිටියි. මෙම මස 27 වැනිදාට එළිදැක්වීමට නියමිතව ඇති Avengers චිත්‍රපටයේ නවතම චිත්‍රපටය වන Avenger Infinity War චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් ආරම්භක උත්සවයක් ලන්ඩනයේ පවත්වා තිබේ.

මේ වන විට චිත්‍රපටයක් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ විශාල සැමරුම් උත්සවයද මෙය බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. මේ සඳහා Avenger Infinity War චිත්‍රපටයේ රංගනයෙන් දායක වන සියලුම රංගන ශිල්පීන් දායක වී තිබේ. මේ සැමරුම් උත්සවය වෙනුවෙන් Avenger Infinity War චිත්‍රපටයට කැමති රසික පිරිසක් සහභාගී වීමද විශේෂත්වයකි.

 

2018-04-11-ent-161  2018-04-11-ent-163