වසර 25කට පසුව මධුරි හා සංජේ නැවතත්2018-04-19-ent-144

1993 වසරේ තිරගත වූ ‘කල්නායක්’ චිත්‍රපටයේ රඟපෑ සංජේ දත් හා මධුරි ඩික්සිත් ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරන බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයකින් නැවතත් සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන්ට දකින්නට ලැබේ. ඒ කරන් ජෝහර් විසින් සිය පියා වූ යශ් චොප්රා සිහිකර නිෂ්පාදනය කරන ‘කලාන්ක්’ චිත්‍රපටය හරහාය. මෙම චිත්‍රපටයේ මධුරි හා සාජේ දත්ට අමතරව සොනක්ෂි සින්හා, ආදිත්‍යා රෝයි කපූර්, ආලියා භාට් හා වරූන් ධාවන්ද රංගනයෙන් දායක වීමට නියමිතය. මෙම චිත්‍රපටය අභිෂේක් වර්මන් විසින් අධ්‍යක්ෂනය කරන අතර, චිත්‍රපටය ලබන වසරේ මුල් භාගයේදී ප්‍රදර්ශනය වීමට සැලසුම් කර ඇත.