ඇවේන්ජර්ස් නිසා බොලිවුඩ් චිත්‍රපට පසුබෑමක2018-05-14-ent-67

මාර්වෙල් සමාගමේ නිෂ්පාදනයක් වන ඇවේන්ජර්ස් ඉන්ෆිනිටි වෝ චිත්‍රපටය හේතුවෙන් මේදිනවල තිරගත වන බොලිවුඩ් චිත්‍රපට පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව ඉන්දියානු මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. ඉන්දියානු සිනමා ශාලාවලත් මේවනවිට තිරගත වන මෙම චිත්‍රපටය ලොව පුරා තිරගත වෙමින් ඇ.ඩො. බිලියන 1 ක ආදායමක් උපයා ඇති බව සඳහන් වෙයි.