මිෂන් ඉම්පොසිබල් චිත්‍රපට කිහිපයක් ඉදිරියටත්2018-07-09-ent-170

හොලිවුඩ් නළු ටොම් කෘෘස් රංගනයෙන් දායක වන මිෂන් ඉම්පොසිබල් චිත්‍රපටයේ හයවැන්න මෙම මස 27 වැනිදා එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබේ. 1996 දී ආරම්භ වූ මෙම චිත්‍රපට මාලාවේ තව චිත්‍රපට කිහිපයක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරන බව මෙහි ප්‍රධාන නළු වන ටොම් පවසා තිබේ. ටොම් මෙම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදකවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරන හෙයින් ඔහු ඉදිරියේද මිෂන් ඉම්පොසිබල් චිත්‍රපට කිහිපයක් කිරීමට අදහස් කර තිබේ.