පිළිකා දරුවන්ගේ දුක සැප බලන්න ගිය 'වොන්ඩර් වුමන්'Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

DC සමාගම විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ 'වොන්ඩර් වුමන්' චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නිළි ගාල් ගැඩොට් ළමා රෝහලක් වෙත ගොස් තිබෙනවා.

ඒ 'වොන්ඩර් වුමන්' ලෙස සැරසියි. රෝගී තත්ත්වයෙන් පසුවන ළමුන්ගේ දුක සැප බැලීමට අැය මෙලෙස පැමිණීම පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ පැසසුමට ලක්ව තිබෙනවා.20180711Gal-1

20180711Gal-2 20180711Gal-3 20180711Gal-4