පළමු ප්‍රචාරක පටය සැප්තැම්බර් 132018-09-11-ent-49

කාලයකට සිට ඉන්දියාවේ ප්‍රදර්ශනය වන බවට ඉඟි පළ වූවද ශේකර්ගේ ‘2.0’ චිත්‍රපටය තවමත් ඉන්දියාවේ තිරගත වන බවට නිශ්චිත දිනයක් වාර්තා නොවේ. කෙසේ වෙතත්, මේ වනවිට මෙම චිත්‍රපටය දෙසැම්බර් මාසයේදී ප්‍රදර්ශනය වීමට නියමිත බවට තොරතුරු ලැබේ.‍

සැප්තැම්බර් 13 වැනිදා මෙහි පළමු පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කරන්නට නිෂ්පාදකවරු බලාපොරොත්තු වන අතර, එම ප්‍රචාරක පටය මුළුමුණින්ම චිත්‍රපටයේ දුෂ්ඨ චරිතය නිරූපණය කරන ආක්ෂේ කුමාර් පෙනි සිටින ජවනිකාවලින් සමන්විත ප්‍රචාරක පටයක් බව නිෂ්පාදක මණ්ඩලය සමාජාජාලා ගිණුම් හරහා ප්‍රේක්ෂයන් දැනුම්වත් කොට ඇත.