ෂාරුක්, සල්මාන් එක්ක පිස්සු නටලා2018-09-12-ent-10

සල්මාන් ඛාන් විසින් මෙහෙයවන ජනප්‍රිය රූපවාහිනි වැඩසටහනක් වූ ‘දස් කා දම්’ හි අවසන් වැඩසටහන සඳහා බොලිවුඩයේ කිං ඛාන් හෙවත් ෂාරුක් ඛාන්, රාණි මුඛර්ජි සමගින් එක්ව සිටියහ. ප්‍රේක්ෂයන්ගේ වැඩි අවධානයක් මෙම රූපවාහිනි වැඩසටහන වෙත යොමුව තිබුණ අතර, එය එදින ඉන්දියාවේ සැටලයිට් රූපවාහිනි නාලිකාවල ඉහළම පිරිසක් නැරඹු රූපවාහිනි වැඩසටහනද විය.

කෙසේ වෙතත්, මෙම වැඩසටහන තුළදී රාණි මුඛර්ජි විසින් සල්මාන්ට විවාහ නොවී දරුවෙකු හදා ගන්නට යෝජනාවක් කර ඇති අතර, ෂාරුක් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස පිළිතුරු දී ඇත. ඉන් සල්මාන්ගේ හොඳ හිත පලුඳු වනු දක්නටමුත් ඒ බවක් නොපෙන්වා සල්මාන් සිය වැඩසටහන කරගෙන යන්නට විය එමෙන්ම අවස්ථා කිහිපයකදීම ෂාරුක් දෙවැන්නට තබා රාණිද සල්මාන්ව උසස් ලෙස පිළිගත් අතර, එහිදි ෂාරුක්ගේද අමනාපකමක් මතුවනු මෙම වැඩසටහන තුළ දක්නට ලැබුණි.

 

 2018-09-12-ent-09 2018-09-12-ent-08