ඇවේන්ජර්ස් හතරවැන්නේ රූගත කිරීම් අරඹයි?2018-09-12-ent-51

මෙම වසරේ විශාල ආදායම් වාර්තා අතරට එක් වූ ‘Avengers: Infinity War’ චිත්‍රපටයේ අවසානය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙකුට ඇත්තේ සෘණාත්මක අදහසකි. එම චිත්‍රපටය අවසානයක් නොමැතිව තවත් චිත්‍රපටයක් සඳහා නැවතීමේ තිත තැබීය. ඒ කාරණාව හේතුවෙන් ලබන වසරේ එහි හතරවැන්න එළිදැක්වීමට සූදානම් බව විදෙස් මාධ්‍ය අනාවරණය කළේය. කෙසේ වුවත් මේ වන විට එහි රූගත කිරීම් ආරම්භ කර ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. මේ වන විට එහි ප්‍රධාන නළුවන් වන ක්‍රිස් ඊවන්ස්, ස්කාර්ලට් ජොන්සන් ඇට්ලන්ටාව බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බවත් සඳහන් වේ. ඇවේන්ජර්ස් සිවුවැන්නේ රූගත කිරීම් එහි සිදුවන බව වැඩිදුරටත් විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේය.