‘ඇවෙන්ජර්ස්’ බිලියන 3කට ළං වෙයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2019-05-06-ent-379

ලොව වැඩිම ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට අතර දෙවැනි තැනට පත්ව සිටින ‘ඇවෙන්ජර්ස් ද ඊන්ඩ් ගේම්’ චිත්‍රපටය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3ක් උපයාගත් මුල්ම චිත්‍රපටය වන්නට අවස්ථාවක් තිබෙන බව සිනමා විචාරකයන් පවසා සිටියි. මේ වනවිට සිනමා වාර්තා 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තබා ඇති මෙම චිත්‍රපටය දින 10ක් තුළදී උපයාගෙන ඇති මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2188කි. මැයි 04 වැනිදා මෙම චිත්‍රපටය ජේම්ස් කැමරන්ගේ ලෝ ප්‍රකට ‘ටයිටැන්ක්’ චිත්‍රපටය විසින් උපයාගත් ආදායමද ඉක්මවා යන්නට සමත් විය.