සයිරා වසීම් නැවතත්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2019-07-08-ent-20

2016 වසරේදී දංගල් චිත්‍රපට ඔස්සේ සිනමාවට පැමිණි සයිරා මෙම වසරේ චිත්‍රපටයක් ඔස්සේ නැවවත් බොලිවුඩ් සිනමාවට පිවිස තිබේ. 2017 වසරේදී ඇය දායක වූ සීක්‍රට් සුපර් ස්ටාර් ඇතුලුව ඇය අමීර් ඛාන් සමග චිත්‍රපට දෙකක් සඳහා දායක විය. 2019 දී ඇය ද ස්කයි ඊස් පින්ක් චිත්‍රපට ඔස්සේ දැක ගැනීමට හැකියාව තිබේ.