‘ගැමෝරා’ දුෂ්ඨ චරිතයකින්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2019-08-09-ent-228

‘ගාඩියන්ස් ඔෆ් ද ග්ලැක්සි’ චිත්‍රපට මාලාවේ හමුවන ප්‍රධාන චරිත අතරේ ‘ගැමෝරා’ට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි තැනකි. ‘තානෝස්’ගේ දියණිය වන ‘ගැමෝරා’ ඉදිරියේදී දක්නට ලැබෙන ‘ගාඩියන්ස් ඔෆ් ද ග්ලැකිසි’ චිත්‍රපටයේ දුෂ්ඨ චරිතයක් නිරූපණය කරන බව ‘මාවල්’ චිත්‍රපට සමාගම පවසා ඇත.

‘ඇවෙන්ජර්ස්’ චිත්‍රපට මාලාවෙන් පසුව එන ‘මාවල්’ චිත්‍රපට අතරේ ගාඩියන්ස් ඔෆ් ද ග්ලැක්සි’ තුන්වැනි චිත්‍රපටයද තිබෙන අතර, එහි ‘තෝර්’ද පෙනි සිටින බව සඳහන් වේ. මෙම චිත්‍රපටයේ රූපගත කිරිම් කටයුතු මේ වනවිට සිදුවෙමින් පවතින අතර, චිත්‍රපටය 2021 වසරේදී ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතව ඇත.