මැලේසියාවේ අති සාර්ථක වූ ධනුෂ්ගේ ‘අසුරන්’Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2019-09-18-ent-201

වෙට්ටමාරන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබු ‘අසූරන්’ චිත්‍රපටය මේ වනවිට මැලේසියාවේ අති සාර්ථක වී ඇත. ඉහළ ලාභයක් ලබමින් මේ වනවිට තිරගත වෙන මෙම චිත්‍රපටය මැලේසියාවේ සාර්ථක වූ හොඳම ඉන්දීය චිත්‍රපටය බවටද මේ වනවිට පත්ව ඇත. ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 60කින් නිර්මාණය වූ මෙම චිත්‍රපටය පසුගිය ඔක්තෝබර් 04 වැනිදා ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීය. වාර්තාවන අන්දමට මෙම චිත්‍රපටය මැලේසියාවේදී පමණක් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 16ක මුදලක් උපයා ගැනීමට සමත්ව ඇත.