ක්ලොයි කර්ඩයිෂන් නැවතත් ගැබි ගෙන..Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ENT-20200910-51

ජනප්‍රිය රියලටි තරුවක් වන 36 වැනි වියෙහි පසුවන ක්ලොයි කර්ඩයිෂන් නැවත වරක් ගැබි ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි. ලෝකයේ අවධානය නිරන්තරයෙන්ම දිනාගන්නා කිම් කර්ඩයිෂන්ගේ බාළ නැඟණිය වන ක්ලොයි කර්ඩයිෂන් පසුගියදා තමන් ගැබි ගෙන සිටින බවට නිල වශයෙන් පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, ඇය මේ බව කලින් ප්‍රසිද්ධ නොකළ අතර, පසුගියදා තිබු ‘කම්කරු’ දිනයේදී සිය ‘ඉන්ටර්ග්‍රැම්ස්’ ගිණුම තුළ කම්කරුවන්ට සුබ පතා පළ කළ ඡායාරූපයක් ප්‍රසිද්ධ වීම නිසා ඇය තමන් ගැබි ගෙන ඇතැයි පවසා තිබේ. කම්කරු දින පළ කළ ඡායාරූපයේ ඇයගේ උදරයා ඉදිරියට නෙරා තිබුණ අතර, ඉන් ඇය ගැබිගත් පුවත ප්‍රසිද්ධ වු බව සඳහන් වෙයි.