20 සුරූපී කයිලි ජෙනර් ආදරණිය දියණියත් සමඟ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අන්තර්ජාලයේ නිරන්තර අවධානයට ලක්වෙන සුරූපි චරිතයක් තමයි  කයිලි ජෙනර්  කියන්නේ. නිරන්තරයෙන්ම විවිධ විලාසිතා එක්ක ඡායාරූප සඳහා පෙනී සිටින ඇය තම ආදරණිය දියණියත් සමඟ කප් කේක් සැදු හැටි ඡායා රූපගත කර තිබෙනවා. එම  නවතම ඡායාරූප  කිහිපය අන්තරජාලයේ සැරිසරන අතර ඉන් කිහිපයක් පහතින් 

20201120Kyle (8) 20201120Kyle (7) 20201120Kyle (6) 20201120Kyle (5) 20201120Kyle (4) 20201120Kyle (3) 20201120Kyle (2) 20201120Kyle (1)