ඕෂධි හිමාෂාගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජනප්‍රිය නිරූපණය ශිල්පිණී ඕෂධි හිමාෂාගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

20201124Oshadi (1)20201124Oshadi (2) 20201124Oshadi (3) 20201124Oshadi (4) 20201124Oshadi (5) 20201124Oshadi (6) 20201124Oshadi (7) 20201124Oshadi (8) 20201124Oshadi (9) 20201124Oshadi (10) 20201124Oshadi (11) 20201124Oshadi (12) 20201124Oshadi (13) 20201124Oshadi (14) 20201124Oshadi (15)