24වැනි උපන්දිනය සැමරූ ජස්ටින් බිබර්ගේ ආදරණිය බිරිඳ හෙයිලිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජනප්‍රිය ගායක ජස්ටින් බිබර්ගේ ආදරණිය බිරිඳ වූ හෙයිලි  බෝල්ඩ්වින් තම 24වන උපන්දිනය සමරා තිබෙනවා. පසුගියදා පැවතුණු තම ආදරණිය බිරිඳගේ 24වැනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් ගායක ජස්ටින් බිබර් සටහනක් ද තබා තිබුණා.

එම සටහන පහතින්.

20201130Bieber-1 20201130Bieber-3 20201130Bieber-2