හැංගිලා හිටපු ශේෂාද්‍රි ආයෙත් ඇවිත්Instagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

ප්‍රියසාද් පවුලේ තාත්තා වගේම දුවලා තුන් දෙනත් කලාවට සම්බන්ධයි. ශේෂාද්‍රි, දිනක්ෂි, ශනුද්‍රි මේ තුන්දෙනාගෙන් ශේෂාද්‍රි ගැන මෑතකදී කතාවක් ඇති  වුණේ නැහැ. ශේෂාද්‍රි සමාජ මාධ්‍ය තුලින් සහ කලාවෙන් කාලයක් හැංගිලා හිටියා. ගොඩක් දෙනා බලාගෙන ඉන්නේ ශේෂාද්‍රි අයෙත් කලා නිර්මාණයකින් දකින්නයි. ඔන්න දැන් ශේෂාද්‍රි ආයෙත් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් දැකගැනීමට හැකි වෙලා. ප්‍රියසාද් පවුලේ දුවලා තුන් දෙනා එකට සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුල හුවමාරු වෙනවා.

මේ ඒ ඡායාරූප කිහිපයයි.

29541099_10156289775773762_8331611349459405641_n 29597659_10156289775758762_313024032351496592_n 29543072_10156289775873762_9153573027416570241_n 29542695_10156289775928762_7660808279052978109_n