ඔලුව රිදෙන බයිසිකල්Instagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

කොයි මොහොතේ හැප්පේවිදැයි සිතන්නට අපහසු බයිසිකල් තරගයක දසුනක් මේ වීඩියෝවේ අන්තර්ගතයි. එය එම බයිසිකලය පදවන්නාගේ හිස මත සවි කළ කැමරාවකින් ගත් දර්ශනයක් නිසා ඔහුගේ හද ඒ මොහොතේ කොතරම් නිර්භය විය යුතුද කියා ඔබට සිතේවි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන