ඩ්‍රෝන්වල වෙනත් වැඩInstagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

මේ අතිවිශාල හුලං පෙති පිරිසුදු කරන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් මගින් මින් පෙර කැමරාකිරීමට පමණක් යොදාගන්නවා යැයි ඔබ සිතා සිටි ඩ්‍රෝන් මේ අයුරින් මිනිසෙකු පවා ඔසවාගෙන යා හැකි ලෙසින් නිර්මාණය කර ඇති බව දුටු විට ඔබ පුදුම වේවි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන