හාස්‍ය නම්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අන්තර්ජාලයේ හාස්‍යය පිරි කෙටි රංගනයන් සහිත වීඩියෝ බොහෝමයක් දකින්නට තිබෙනවා. ඒ අතරින් DeStorm Power ගේ නිර්මාණවලට බොහෝදෙනෙකු කැමැත්තක් දක්වන්නේ එහි ඇති නාටකීය ලක්ෂන නිසාමයි. මේ ඔහුගේ හාස්‍ය නිර්මාණ එකතුවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන