උවමනා කවුද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගැරී කියන්නෙ අන්තර්ජාලයට නොයෙක් වූ මත වඩා ආකර්ෂණීය විදියට යූටියුබ් හරහා ඉදිරිපත් කරන අයෙක්. ගැරී ගේ මෙම කෙටි අදහස් දැක්වීම ආයතනයක සාර්ථකත්වයට බළපාන්නේ පිරිසද, එහෙමත් නැතිනම් හැකියාවද යන්නයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන