මැටි ජීවිතInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මැටිවලින් නිමැවූ මෙම වීඩියෝවේ අපිට විශාල ජීවිත කතාවක් කෙටි කාලයක් තුළ පවසන්නේ මේ අපම නේද බවට විශ්මයක් සිතෙහි ඇති කරවමින්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන