පිහි කැපිලිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ තරගය තියෙන්නෙ කපන්න. වේගයෙන්, හෙමිහිට, දැඩි පහර, සුළු පහර, තියුණු මෙන්ම අතිශය අපහසු කැපුම් රාශියක් පිරි මෙම තරගය බලාසිටින්නන්ටත් අතිශයින්ම උද්යෝගය ලබාදෙන්නක්.

රචින්ත ජයවර්ධන