බෝල් බෝයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ටෙනිස් ක්‍රීඩාව අතරතුර පිටියේ තරගකරුවන්, විනිසුරුවන් වගේම ඉන්න ඕන පිරිසක් තමයි බෝල් බෝයිස්ලා කියන්නෙ. මේ ඒ අය එක්ක සිද්ධ වෙච්ච රසබර සිද්ධි කිහිපයක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන