රයිස් දෙකක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සාමාන්‍යයෙන් කඩේකට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඉල්ලුවම කඩේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දාන මනුස්සයා තමුන්ගේ ක්‍රියාව කරන විදියම අනුගමනය කරන මේ පොඩ්ඩාගේ වීඩියෝව මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ අති ප්‍රසිද්ධයි.

රචින්ත ජයවර්ධන