වැටුනත් නැගිටිමුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලියොනෙල් මෙසීගේ ජීවිතය ඇසුරෙන් තැනූ ප්‍රචාරණ වීඩියෝව් වන මෙය පවසන්නේ අපගේ ජීවිතයට ගත හැකි ආදර්ශයක්. ඒ ඔබ වැටුනත් නැගිටින්නට කියන උදාන වාක්‍යයයි.

රචින්ත ජයවර්ධන