මිතුරන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ කුඩා දරුවන් හා බල්ලන්ගේ එකමුතුවත් සුරතලයත් දවස පුරා බලා සිටින්නට හැකියි. පසුගිය දිනෙක බල්ලෙකු ගැන කතාබහක් ඇතිවූයේ මිනිසෙකු විසින් පුළුස්සා දැමූ පුවතත් සමගින්. එම පුද්ගලයාගේ අතීතයත් මෙවැනිම වෙන්නට ඇති නේද?

 

රචින්ත ජයවර්ධන