හිම සීතලේInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ කෝච්චි වීඩියෝවල කෝච්චියක් දර්ශනය වෙන්නෙ නැති තරම්. ඒ තරමටම කෝච්චිය වහගෙන ඉන්නෙ මේ තැන්වල තියෙන අතිවිශාල හිම තට්ටු විසින්. මේ හිම තට්ටු බිඳෙන අයුරු අතිශය මනරම්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන