මීටර් 165ක් උඩින්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මීටර් 165ක් උඩින් වැටෙන බෝලයක් වැටෙන විදියෙ තියෙන්නෙ අමුතු ලස්සනක්. ඒ ලස්සන සහ වෙනස ගැනයි මේ වීඩියෝව වෙන්වෙන්නෙ.

 

රචින්ත ජයවර්ධන