විවාහ යෝජනාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

විවාහ යෝජනා දැන් චිත්‍රපට විදියටම වැඩි වෙහෙසක් දරලා සර්ප්‍රයිස් කරමින් සිද්ධ වෙන නිසා අපිට ඇත්ත නැත්ත ගැන තෝරාගන්නට යම් අපහසුවක් තිබුන්ත, මේ වීඩියෝව ඒ අතරින් විශේෂ කොටහඳන්වන්නට හැකියි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන