කපල් එකක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පෙමින් බැඳුනු දෙදෙනා එකිනෙකාට ගැලපෙනවාද කියල නොදන්නවානම් දෙදෙනාට මේ විදියෙ එකම උඹතුවක් තියෙනවාද කියා හොයා බලන්න.

 

රචින්ත ජයවර්ධන