ඉන්දියාවෙ මෙට්ල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

බ්ලැක් මෙට්ල් රොක් කියන්නෙ ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ ගීත ශෛලියක්. මේ වීඩියෝව එන්නෙ ඉන්දියාවෙන්. තරමක් විසුළු ස්වරූපයක් තියෙන මේ දිහාල් ඔබ බැලිය යුතුමයි

 

රචින්ත ජයවර්ධන