අමුතු හෝටල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ අමුුම අවන්හල අමුතු වෙන්නේ එහි ආහාර නිසා නොව එහි සේවකයන් නිසායි. රෝද සපත්තු පැළඳ අති දක්ෂ ලීලාවෙන් වේගයෙන් ගමන් කරන ඔවුන් දිහා බලා සිටීමත් විනෝදජනකයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන