නගර මැද රේස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ නගරමැද රේස් එක තියන්නේ පළමුව දිනුම් කණුවට ලං වන ජයග්‍රාහකයා ලොයන්නට නොව අතිදක්ෂ අයුරින් බාධක මගහැර දස්කම් දක්වන්නා සොයන්නටයි. දැඩි පුහුණුවකින් තොරව මෙලෙස හැකියාවන් දක්වන්නට යෑම අතිශය අන්තරායකර බවත් සිතේ තබාගන්න.

 

රචින්ත ජයවර්ධන