අයිරින් ජොසපින්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අයිරින් ජොසපින් කියන්නෙ ලංකාවෙ බයිලා කලාවෙ සැවොම ආසා කරන සැවොම ගයන සැවොම විඳින ගීයක්. මේ තරුණියගේ මවුත් ඕගන් වාදනය ඒ වෙනුවෙන්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන