පහර කන්නේ කවුද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සටන්කරුවන් දෙදෙනාම ඇස් බැඳ පිටියට දැමුවොත් කුමක් වේවිද? මේ සද්දය එන දෙස බලා පහර එල්ල කරන්නට සිදු වන අමුතුම තාලයේ සටනක වීඩියෝවක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන